Kuşların göç mevsimi gene korkutucu olacak

BURSA - Göçmen kuşlardan kümes hayvanlarına ve onlardan da insanlara bulaştığı düşünülen kuş gribi ülkemizde son olarak Samsun, Sakarya ve Zonguldak’ta kümes hayvanlarında görüldü. Kuşların göç mevsimi yaklaştıkça hastalığın yeniden ortaya çıkmasından endişe ediliyor. Kuş gribinden korunmak için şüpheli hayvanlarla temasın mutlaka önlenmesi gerekiyor

Rotavirüs enfeksiyonları ve korunma

BURSA - Dördüncü Uludağ Pediatri Kış Kongresi, 17-20 Şubat 2008 tarihlerinde yapıldı. Kongrenin oturumlarından biri de, kış aylarında sık görülmesi nedeniyle önceleri “winter vomiting disease” (kış aylarının kusma hastalığı) olarak adlandırılan, günümüzde etkeni izole edilmiş ve hatta 2007 itibariyle ülkemizde de aşısının uygulamaya girmiş olduğu “Rotavirüs Enfeksiyonları ve Korunma” başlıklı toplantıydı. Oturumu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz AD öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu sundu.

Sağlık sorunlarının çözümü Tam Gün'e mi kaldı?

İSTANBUL- “Biz Tıpta Uzmanlık Dernekleri olarak son zamanlarda gündeme getirilen Hekimlerin Tam Gün Çalışması ile ilgili yasanın ülkemizdeki sağlık sorunlarına bir çözüm getirmeyeceğini ve tam tesine belirtilen sorunlara yol açacağını düşünmekteyiz.” Bu giriş, 29 uzmanlık derneği adına 3 Mart 2008 günü yapılan basın açıklamasının giriş cümlesiydi. Basın toplantısında konuşmacı olarak yer alan temsilciler arasında Türk Oftalmoloji Derneği Başkanı Nevbahar Tamçelik, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, Türk İç Hastalıkları Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr.

Gastroenterolog bakışıyla nütrisyon

İSTANBUL - Klinik nütrisyon; nütrisyon biliminden elde edilen bilginin çeşitli klinik disiplinler tarafından kullanılarak beslenme- organizma ilişkisini ve hastalıklarda beslenmenin yerini aydınlatmayı hedefliyor. Ankara MESA Hastanesi’nden Prof. Dr. Sedat Boyacıoğlu, nütrisyon konularının ABD’de gastroenteroji eğitim müfredatına girdiğini belirtti.

Özel sağlık sektöründe deprem

ANKARA - Atılamaz denilen adım atıldı ve Sağlık Bakanlığı, sektörün bütün itirazına rağmen, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği’ni değiştirdi. Değişiklikte özel dal merkezlerine sağlık kuruluşu türü olarak yer verilmezken, tıp merkezi açmak zorlaştırıldı. Dal merkezlerinin özel sağlık kuruluşu tipi olarak tanımlandığı yönetmelik, polikliniklere sadece poliklinikte çalışan hekimlerin ortak olmasını öngörüyor.


Kadavra sıkıntısı

Merkel hücreli karsinomada yeni işaret

İnsan kanserleriyle ilişkili yedinci virüs mü?

Daha önce bilinmeyen bir virüs keşfedildi ve virüsün en saldırgan cilt kanseri türüyle bağlantılı olduğu açıklandı.

Gebelik ve tiroid hastalıkları

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD’ndan Uzm. Dr. Metin Güçlü, Doç.Dr. Canan Ersoy ile birlikte gerçekleştirdikleri “Gebelik ve Tiroid Hastalıkları” konulu çalışmayı Medical Tribune okurları için özetledi. Konu, 4. Uludağ İç Hastalıkları Kongresi’nde de ayrı bir panelde ele alınarak tartışılacak.

Tip 2 diyabetle mücadelede başarısız mıyız?

Tedavide ve komplikasyonlardan korunmada yapacak çok iş var.

Tip 2 diyabet, tüm dünyada büyük bir hızla artan oldukça önemli bir sağlık sorunu haline geldi. Başkent Üniversitesi Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Nilgün Güvener Demirağ, diyabetin erişkinlerdeki en sık körlük nedeni olduğunu, nontravmatik alt ekstremite amputasyonlarının %50’sinden, son dönem böbrek yetmezliklerinin %35’inden de diyabetin sorumlu olduğunu, ayrıca diyabetik hastalarda kardiyovasküler hastalık riskinde 2-4 kat artış gözlendiğini ifade ediyor.

Tromboza karşı yapabilecekleriniz: Basıncı düşürmek mi, operasyon mu?

Felçlerde güncel sekonder profilaksi yöntemleri

ESSEN - Hastanız biraz önce felç geçirdi. Bir sonraki krizi nasıl önleyebilirsiniz? Koagülasyonu baskılamak ilk seçeneğiniz olacaktır. Kullanabileceğiniz ne gibi ilaçlar var? Essen Üniversitesi Kliniği’nden Dr. Ralph Weber, güncel sekonder profilaksi yaklaşımlarını ele alıyor.

Türkiye’de 1 milyon kişi Hepatit C’li

İSTANBUL- Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği’nin (TKAD) bu yıl düzenlediği ilk sempozyumun konusu, Hepatit C virusuna bağlı olarak gelişen akut ve kronik hepatitlere ayrıldı. İstanbul’da 11-13 Ocak günleri yapılan toplantıda TKAD Hepatit C Kılavuzu hazırlık çalışmaları yapıldı. Toplantının başkanlığını IÜ Tıp Fakültesi Gastroenterohepatoloji BD öğretim üyesi ve ve Memorial Hastanesi Gastroenteroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu yaptı. Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği’nden konuya ilişkin verilen bilgiyi, Medical Trübune okurları için özetledik.

ABD sağlıkta pazarın adaletini tartışıyor

Amerikan tıbbı politik gücünü ve 'ahlaki pusulasını' yitiriyor mu?
Journal of American Medical Association (JAMA) Dergisi’nin 2 Ocak 2008 tarihli sayısında Amerikan sağlık sistemini irdeleyen bir makale yayımlandı. Oklahoma Üniversitesi Halk Sağlığı Koleji Sağlık Yönetimi ve Politikası Bölümü’nden Dr. Peter P. Budetti imzasıyla yayımlanan makale şu cümlelerle başlıyor: “ABD’de sağlık hizmeti sunanlar, pazar yerinde tüketicileri kapmak için rakiplerle kıyasıya yarış içindeler. Artık sağlık hizmetlerini pazarın kuralları, kişisel tercihler ve maddi olanaklar belirliyor…”

Sayfalar