Behçet Hastalığı en sık ülkemizde görülüyor

Hastalığın mide bağırsak sistemi tutulumu inflamatuar bağırsak hastalıklarına benzeyen bir
duruma yol açmaktadır. Barsak tutulumu olan hastaların erken tanınmaması ve etkin tedavi
edilmemeleri cerrahi işlem gerektirebilecek barsak delinmelerine ve kanamalara yol
açabilmektedir. Behçet sendromu genç erkeklerde daha ağır bir seyir göstermekte, yaş artışı ile
hastalığın aktivitesinin azaldığı görülmektedir. Behçet sendromu konusundaki toplumsal
bilinçlenme hastalara erken tanı konulmasına ve gelişebilecek komplikasyonlardan korunmalarını
sağlayacaktır. Bu nedenle tekrarlayan ağız içi yarasına eşlik eden başka şikayetleri olan hastaların
Behçet sendromu açısından taranmaları ülkemiz açısından önem taşımaktadır. Ancak burada her
ağız yarası çıkan kişinin Behçet sendromu olmadığı vurgulanmalıdır. Behçet sendromunun tarama
ya da tanı testi bulunmamaktadır. Tanı klinik bulgular, laboratuar bulguları ve görüntüleme
yöntemleri ile konulmaktadır. Günümüzde bir çok Behçet hastası etkin ilaç tedavileri sayesinde
sorunsuz biçimde yaşamaktadır. Behçet sendromu hastalarının tedavileri romatoloji kliniklerinde
sürdürülmektedir. Bir Türk bilimadamı tarafından tanımlanmış ve onun adıyla anılmakta olan
Behçet sendromu konusunda toplumumuzun farkındalık düzeyini yükseltmek tüm hekimlerimizin
görevi olmalıdır.
Prof. Dr. Serhat Bor
Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı

Haber/makale sınıfları: 
field_vote: