TKD Yılın En İyi 5’ini Seçti

Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi'nde yayınlanan araştırma makalelerinden en başarılı beş tanesini seçti. TKD, bu makalelerin birinci isim yazarlarına, uluslararası A sınıfı dergilerde yayınlanan makalelere verilen düzeyde ödül veriyor.


Bu yılın en iyi beş makalesi ise şöyle: Koroner yavaş akımın zirve sistolik gerilim (strain) süresi ile ilişkisi (The association of coronary slow flow with time to peak systolic strain): Enbiya Aksakal, Yahya İslamoğlu, Ziya Şimşek, Mehmet Ali Elbey, Serdar Sevimli, Şakir Arslan, Fuat Gündoğdu, Hüseyin Şenocak. Türk Kardiyol Dern Arş 2011;39(1):29-34


Koroner arter hastalarında sol ventrikül bölgesel sistolik fonksiyonlarının ikiboyutlu gerilim (strain) görüntüleme ile değerlendirilmesi: Hız vektör görüntüleme çalışması. (Evaluation of left ventricular regional systolic functions in patients with coronary artery disease by two-dimensional strain imaging: a velocity vector imaging study): Yelda Tayyareci, Özlem Yıldırımtürk, Selen Yurdakul, Vedat Aytekin, İ. C. Cemşid Demiroğlu, Saide Aytekin. Türk Kardiyol Dern Arş 2011;39(2):93-104


Inappropriate use of digoxin in elderly patients presenting to an outpatient cardiology clinic of a tertiary hospital in Turkey. (Üçüncü basamak bir hastanenin kardiyoloji polikliniğine başvuran yaşlı hastalarda yanlış digoksin kullanımı): Murat Biteker, Dursun Duman, Akın Dayan, Mehmet Mustafa Can, Ahmet İlker Tekkeşin. Türk Kardiyol Dern Arş 2011;39(5):365-70


Kararlı koroner arter hastalarında günlük döngü içinde artış gösteren yüksek duyarlıklı CRP düzeyinin uzun dönem kardiyovasküler olayları öngörmede kullanılabilirliği. (Usefulness of high-sensitivity CRP increases during circadian rhythm for prediction of long-term cardiovascular events in patients with stable coronary artery disease): Mevlüt Koç, Durmuş Yıldıray Şahin, Onur Kadir Uysal, Osman Karaarslan, Esra Dönmez, Gülcan Abalı, Mustafa Kemal Batur. Türk Kardiyol Dern Arş 2011;39(7):568-75


Can comprehensive echocardiographic evaluation provide an advantage to predict anthracycline-induced cardiomyopathy? (Kapsamlı ekokardiyografik inceleme antrasikline bağlı kardiyomiyopati gelişmesini öngörmede bir avantaj sağlar mı?): Doğan Erdoğan, Habil Yücel, Emine Güçhan Alanoğlu, Bayram Ali Uysal, Murat Koçer, Mehmet Özaydın, Abdullah Doğan. Türk Kardiyol Dern Arş 2011;39(8):646-53

field_vote: 

Yeni yorum ekle

Filtered HTML

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <b> <p> <img> <tr> <td> <table> <tbody>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.