Van Yüzüncüyıl Üniversitesi küllerinden doğuyor

Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Faik Öner, depremden sonra Van'daki sağlık sorunları ve tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimleri ile ilgili sorularımızı yanıtladı.

MT: Deprem sonrası hangi yaş gruplarında, hangi nedenlerden sağlık kurumlarına başvurular arttı?

Prof.Dr. Ahmet Faik Öner : Deprem sonrası hastaların seyrinde bariz bir değişiklik yok. Mevsim normallerinde seyreden hastaların normal seyri devam ediyor.
MT: Üniversite ve devlet hastanelerinde kapasite kullanım oranı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Prof. Dr. Peyami Battal:  Birinci ve özellikle ikinci depremden sonra Van'da hemen hemen bütün hastaneler önemli hasar gördüğü için tek çatı altında toplanıldı. Yani bölge eğitim araştırma hastanesinde hasta kabulü yapıldı. Depremin ilk günlerinde hastalar muayene ediliyordu ve önemli vakalar diğer illerdeki (Erzurum, Diyarbakır ve Elazığ gibi) hastanelere sevk ediliyordu.  Ancak zamanla durum normale döndükçe hastanede hasta kabulü artarak devam ediyor. Bu gün itibariyle yaklaşık %50 oranında hasta yatmaktadır.

Prof.Dr. Ahmet Faik Öner:  Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak biz birinci ve ikinci deprem sonrasında canla başla hizmet verdik. Bütün doktor arkadaşlarım çadırlarda ve bölge eğitim ve araştırma hastanesinde hizmet sundular. Daha etkin bir hizmet sunmak için Sağlık Bakanlığı ile "afiliasyon" anlaşması yaptık. Ancak şunu da vurgulamakta yarar var. Her ne kadar şehirdeki 550 yataklı hastanemiz hasar görmüş olsa da yeni yapılan ve neredeyse inşaatı tamamlanan kampüs alanında bulunan hastanemizi faaliyete geçirmek için gerekli ek bütçe istenmiş olup, bugünlerde aktarılacaktır. Sayın Başbakanımız  Van'a geldiklerinde talimat verdiler, biz de bu talimatlar doğrultusunda yeni hastanemizi hizmete açmak için azami gayret sarf ediyoruz. Hastanemiz de hizmete açıldığında Van'daki sağlık sorunları önemli düzeyde çözülecektir.

MT: Depremzedelere ağız ve diş sağlığı ile ilgili yeterli hizmet verilebiliyor mu?

Prof.Dr. Ahmet Faik Öner:  İkinci deprem sonrasında ağız diş sağlığı ile ilgili bütün özel ve resmi klinikler hasar gördü. Üniversitemizin de Diş Hekimliği Fakültesi hasar gördü. Ancak biz derhal bu kliniklerimizi konteynerlara taşıdık ve şu anda hiç bir sorun olmaksızın hizmet vermeye devam etmekteyiz. Hatta bir araçla çadır kentlere hekimlerimizi gönderip sağlık taramasından da geçiriyoruz. Bu konteynerlerdeki kliniğimize de yardım için Van’a gelen ve ikinci depremde hayatını kaybeden Japon meslektaşımız Dr. Atsushi Miyazaki’nin ismini verdik. Normal hastaneye geçtiğimizde de yine kliniğimizde bu isim yaşatılacaktır.


MT: Van'da su an salgın tehlikesi var mı? Ne gibi önlemler alındı?
Prof.Dr. Ahmet Faik Öner:  Salgın şeklinde herhangi bir hastalık gözlenmemekte. Seyrek olarak ishal, hepatit, grip ve solunum yolu enfeksiyonları var. Bu da normal dönemlerdeki orandan fazla değil. Zatüre ve grip aşısı riskli gruplara yaygınlaştırılarak yapıldı.

MT: Van'ın sağlık sorunlarına yönelik olarak üniversite-sağlık bakanlığı-özel sektör işbirliği ne durumda?

Prof. Dr. Peyami Battal:  Üniversitemiz ilk günden beri Sağlık Bakanlığı ile uyum içinde çalışmaktadır. Afiliasyon anlaşması ile bu durum daha da pekişti.

MT: Üniversite derslik ve yurt inşaatı ne zaman başlayıp tamamlanacak? Şubat ayına yetişebileceğini düşünüyor musunuz?

Prof. Dr. Peyami Battal:  Üniversitemizde bir yandan hızlı bir şekilde güçlendirme çalışmaları yapılırken, bir yandan da yeni prefabrik dersliklerin siparişi verildi ve alt yapı çalışmaları başladı. Ayrıca Yurt-Kur Genel Müdürlüğü ile sürekli irtibat halindeyiz, onlar da ilave beş-altı bin kişilik yurt yaptırıyorlar. Bunlara sivil toplum kuruluşlarının ve iş adamlarının yaptıracağı yurtları da kattığımızda önemli sayıda kapasite artışı olacaktır. Ayrıca depremden önce biz de arazi tahsis ederek gerekli izinleri aldık. Önümüzdeki hafta ihalesini yapıp hemen prefabrik yurt yapımını başlatacağız. Özetle Şubat ayı içinde eğitim öğretime başlayacağımıza inanıyorum.

MT: Van'da sağlık elemanı açığı ne durumda? Gönüllü sağlık çalışanı var mı?

Prof.Dr. Ahmet Faik Öner:  Deprem sonrasında Sağlık Bakanlığı önemli düzeyde Van'ı destekledi. Daha doğrusu adeta doktor ordusuyla destek verdi. Ancak bazı branşlarda genel anlamda eksik var. Özellikle göğüs hastalıklarında, gastroenteroloji, endokrinolog, romatolog ve nörolog yetersiz.

MT: Çocuklara yönelik ne gibi sağlık önlemleri alındığından bahsedebilir misiniz? Profikasi ve ilaçların yeterli olup olmadığı konusunda neler söyleyebilirsiniz?

Prof.Dr. Ahmet Faik Öner:  Her bir çadır kentte sağlık ekipleri var. Bu ekipler hem erişkinlere hem de çocuklara yönelik takipleri yapmakta. Hatta biz de üniversitemizden bir ekip çıkardık, ancak ekip bir gün çadır kentleri gezdikten sonra ilave bir ekibe gerek olmadığını söyledi. Biz de şu anda sadece diş hekimliği ekibini çadır kentlere gönderiyoruz. Bu ekibimiz gerek erişkin ve gerekse çocuklara yönelik taramalar yapmak suretiyle uygun gördükleri hastaları kampüse taşıyarak tedavilerini yapmaktalar.

MT: Tıp eğitimindeki özellikle temel bilimlerde oluşabilecek aksaklıkları ne gibi önlemlerle çözmeyi düşünüyorsunuz?

Prof.Dr. Ahmet Faik Öner:  Tıp eğitminde herhangi bir sorun oluşmayacaktır. Zira eksik kalan dersler telafi edilecek.  4. 5. ve 6. sınıf öğrencilerimiz için zaten ara vermedik, onları diğer hastanelere gönderdik, orada eğitimlerine devam ediyorlar. Gerek diğer üniversiteler ve gerekse Sağlık Bakanlığından her türlü desteği almaktayız.

MT: Sizce çıkan dersler neler? Depremin değil ama deprem sonrası yaşanan kayıpların ve sorunların bir daha bu derece yaşanmaması için yapılması gerekenler neler?

Prof. Dr. Peyami Battal:  Tabiİ ki çıkarılacak çok önemli dersler var. Öncelikle afad yasasının yeniden gözden geçirilerek, daha etkin ve profesyonel ekiplere fırsat tanıyacak hale getirilmesi gereklidir. Her doğal felakette olduğu gibi bu depremde de hükümet önemli kanuni düzenlemelere gidiyor. Geç kalınmış da olsa yerinde kararlar olduğunu düşünüyorum.

Haber/makale sınıfları: 
field_vote: