İshalli çocuklara çinko desteği işe yarayabilir

NEW YORK - Pediatrics Dergisi’nin Şubat-2007 sayısında yayımlanan bir çalışmaya göre, tedaviye çinko preparatı eklenmesinin çocuklarda akut ve kronik ishalin ağırlığını ve süresini azaltabileceği bildirildi. Bununla birlikte, araştırmacılar çinkonun antidiareik etkisini nasıl gösterdiğine dair yeni çalışmaların gerektiğini ifade ediyorlar.

Bulgular, 22 çalışmanın verilerinin meta analizinden elde edildi. Bu çalışmalardan 16 tanesinde akut ishalli 15.231 çocukta çinkonun yararı araştırılırken, 6 tanesinde ise kronik ishalli 2968 çocukta çinkonun etkisi incelenmişti.

Dr. Marek Lukacik ve arkadaşları, hem akut hem de kronik ishalin ortalama süresinin çinko kullanımı ile azaldığını belirtiyorlar. Ayrıca, çinko kullanılan çocuklarda dışkılama sıklığı akut ishallilerde %18.8, kronik ishallilerde de % 12.5 oranlarında azalmıştı. Çalışmalarda çinkonun ishali önleyebileceği de bildirilmiştir. Plaseboya göre çinko alan çocuklarda, akut veya kronik ishal olma olasılığının %18 oranında daha az bulunması da çinkonun koruyucu etkisini ortaya koyar nitelikte.

Ancak, çalışmaların çoğunda, çinkonun plaseboya göre kusmaya daha fazla neden olması bir dezavantaj olarak kaydedilmektedir. Görülen odur ki; özellikle çinko glukonat preparatında, çinko sülfat ve çinko aseteta göre daha fazla kusma olmaktadır.

Sonuç olarak, mekanizmayı aydınlatıcı ek çalışmalara ihtiyaç duyulmakla birlikte, daha önceki klinik veriler ve meta-analizlerle birlikte bu bulgular, akut ve kronik ishalin tedavisinde ve önlenmesinde çinkonun yararlı olduğunu göstermektedir.

Kaynak: Reuters – Health

field_vote: